כל הספרים הדיגיטליים ניתנים להורדה ולקריאה בחינם! רק אם אוהבים משלמים😇

אנו לקראת ההוצאה לאור של סידור שיר ציון השלם בנוסח עדות המזרח עם כוונות השם.

מדובר בסידור חדשני ומדויק להפליא מלא בצבעים וסימונים בכדי ששום מתפלל לא יתבלבל.

אנו זקוקים למימון מלא עבור המהדורה הקרובה והתורם יזכה שהמהדורה כולה תיקרא על שמו ועמוד שלם יעמוד לרשותו.

הסידור בהסכמת רבנים וקיבל מעמד של ספר קודש מטעם הוועדה החינוכית הארצית.

במיוחד לתקופת הקורונה – הכנו חוברת נוסח סליחות ביחיד.

ללא קטעי התפילה בארמית ועם תזכורת לקרוא את י"ג מידות של רחמים בטעמי המקרא.

הורידו את החוברת החשובה וקומו לסליחות

הפיצו בקהילות, בקבוצות ולכל עם ישראל

חוברת הקפות לשמחת תורה – שמיני עצרת.

הכנו חוברת נפלאה יקרה מתוקה ומאירת עיניים. נוחה במיוחד לבעלי תשובה ולמצטרפים חדשים לבתי הכנסת שאינם בקיאים בסדרי ההקפות והתפילות.

כמו כן יש כאן שירים קלילים הידועים לרוב רובם של המתפללים והכל מנוקד!

אפשר להכין חוברת מותאמת לקהילה, בשילובים שונים, עם/בלי כוונות, שירים אחרים ובנוסח מתאים. פנו אלינו!

© כל הזכויות שמורות ומוגנות ע"י דין תורה והחוק הבינלאומי

האתר נבנה בחיוך, בשמחה וב-❤ על ידי אסף יהודה מילוא