בכיס הקטן

זו חוברת קטנטנה ומתוקה עד מאוד…
בה ימצאו הקוראים 310 ביטויים ופתגמים של חכמי ישראל לדורות.

לצד כל פתגם מופיע המקור שממנו הוא לקוח.

ובקיצור – אלו הפתגמים והביטויים שנמצאים בספר "תורהארץ" בצורת רשימה.

© כל הזכויות שמורות ומוגנות ע"י דין תורה והחוק הבינלאומי

האתר נבנה בחיוך, בשמחה וב-❤ על ידי אסף יהודה מילוא