נשמת כל חי

נשמת כל חי תהלל את שמך…
ויש הרבה שאומרים זאת בכל יום.

© כל הזכויות שמורות ומוגנות ע"י דין תורה והחוק הבינלאומי

האתר נבנה בחיוך, בשמחה וב-❤ על ידי אסף יהודה מילוא