"תורהארץ"

בספר זה מלוקטים מאמרים ופתגמים מאת חכמי ישראל לדורות.
החכמה מלווה בתמונות מרהיבות שצולמו כולן בארץ ישראל, מצפון ועד דרום,
ממזרח ועד ים, מהמרכז והפריפריה.

בתוכו תמצאו ש"י צילומים מאת המלקט, כמניין 310 עולמות שעתיד הקב"ה
לתת לכל צדיקה וצדיק.

החכמה הישראלית ביחד עם האור של ארץ ישראל, מקובצים יחדיו על מנת
להגביר את הגעגועים והרצונות 
שיש לכל יהודי לארצו היחידה שהיא ארצו של ה'.

הספר הדיגיטלי איננו מיועד להדפסה, אלא לקריאה בלבד במחשב.
אם ברצונכם ספר מודפס, אנא רכשו את הגרסא המודפסת של הספר.
כל שימוש אישי אחר, או מסחרי בספר מותנה באישור בכתב מאת המחבר.

 

 

© כל הזכויות שמורות ומוגנות ע"י דין תורה והחוק הבינלאומי

האתר נבנה בחיוך, בשמחה וב-❤ על ידי אסף יהודה מילוא