"העץ הגדול"

רצונך להכיר את מי שאמר והיה העולם? – למד אגדה! (ספרי, דברים, מ"ט).
ספר זה מיוסד כולו על אגדות חז"ל במדרש רבה, וְהַיִּחוּדִיּוּת שלו היא שהוא מלמד את הקורא כיצד למצוא עצה ולהשתמש בה בחייו על סדר פרשיות השבוע ובוודאי שעצות אלו יפגשו אותו במהלך השבוע של אותה הפרשה, ולכן הוא רלוונטי ומעודכן לדורנו שכולנו צמאים למים החיים של התורה והוא יעיל ומועיל לכל שנה ושנה בחייו של כל יהודי.
אוסיף לדברים אלו את דבריה של בתי הנעימה שהאירה את תשומת לבי ששם הספר "העץ הגדול" בחילוף אותיות הנו: "עצה גדולה" ומיד הטיבה להוסיף שהכתוב בכריכה "מותר לקחת" בחילוף אותיות הנו "תְּרוֹם תְּחַלֵּק" –
ועל כן ספר זה יוצא לאור מכספי תרומות ומחולק באהבת חינם לכל יִשְׂרָאֵל.
ויהי רצון שֶׁכָָּל צאצאינו וצאצאי צאצאינו וצאצאי כל יִשְׂרָאֵל יזכו לִקְּדֻשָּׁה ולאמונה ולשמחה ולדעת את שֵׁם ה' ולדעת תורה וללימוד לשמה ולגאולה ברחמים, כולנו מרגישים שהגיע הזמן לכך ואשרינו על כך.

כאן מורידים את הספר מחולק לפרשיות ומותאם לטלפונים:

יודקה - הוצאה לאושר
בשם ה' עושים ומצליחים 😀
קראתם? נהנתים? הפיצו לחברים ולכולם.​

© כל הזכויות שמורות ומוגנות ע"י דין תורה והחוק הבינלאומי

האתר נבנה בחיוך, בשמחה ובאהבה על ידי אסף יהודה מילוא

דילוג לתוכן